page_banner

önüm

Çig material - Gök Spirulina (Fikosýanin) GMO däl, ýokary iýmit önümleri, Vegan +

Gysga düşündiriş:

Mawy Spirulina (Fikosýanin) 2.11oz / 60g, Gök-ýaşyl suwotularyň ajaýyp iýmitleri, süýji we belok içgileri üçin tebigy iýmit reňkleri - GMO däl, glýutsiz, süýtsiz, wegan +

Fikosýanin (Spirulina gök), spirulinadan alnan asman gök tozy. Belokyň bir görnüşi, ajaýyp tebigy iýip bolýan pigment, şeýle hem oňat sagdyn iýmitdir. Fikosýanin tebigatda seýrek duş gelýän pigment beloklaryndan biridir, ol diňe bir reňkli bolman, eýsem ýokumly beloklaryň bir görnüşidir, aminokislotalaryň düzümi zerur aminokislotalaryň köp mukdary bilen doly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mawy Spirulina (Fikosýanin) 2.11oz / 60g, Gök-ýaşyl suwotularyň ajaýyp iýmitleri, süýji we belok içgileri üçin tebigy iýmit reňkleri - GMO däl, glýutsiz, süýtsiz, wegan +

Fikosýanin (Spirulina gök), spirulinadan alnan asman gök tozy. Belokyň bir görnüşi, ajaýyp tebigy iýip bolýan pigment, şeýle hem oňat sagdyn iýmitdir. Fikosýanin tebigatda seýrek duş gelýän pigment beloklaryndan biridir, ol diňe bir reňkli bolman, eýsem ýokumly beloklaryň bir görnüşidir, aminokislotalaryň düzümi zerur aminokislotalaryň köp mukdary bilen doly.

Fikosýanin maglumatlary

Fikosýanin tebigy spirulinadan arassalanýar. Mawy poroşoklardan we tebigatda seýrek duş gelýän pigment belogydyr. Spirulinanyň belok düzümi 35% -den gowrakdyr. Diňe ajaýyp tebigy iýmit reňklemek bilen çäklenmän, eýsem ýokumly belokdyr, şeýle hem saglyk üçin iýmitdir.
Mawy spirulina tozy, USDA Organic we EU Organic bilen şahadatnama berildi. 100% tebigy, süýjüdiriji ýok, tagam beriji ýok, GMO mugt, allergen ýok, goşundy ýok, konserwant ýok.
Fikosýaniniň E6 spesifikasiýasyna goşmaça, E18, E25 we E40-da üç aýratynlyk bar. Her spesifikasiýanyň durmuşdaky zerurlyklaryňyzy has gowy kanagatlandyrmak üçin özboluşlylygy bar!

Arza

1. Gök spirulina tozy iýmit we içgi meýdanynda ulanylyp bilner. doňdurma, tort, içgi, süýt çaýkamak çaý, süýji we ş.m.
2. Gök spirulina tozy kosmetiki meýdanda ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň