page_banner

önüm

 • OEM ODM Certified Organic Chlorella Tablets 500mg 1000mg etc.

  OEM ODM kepillendirilen organiki hlorella planşetleri 500mg 1000mg we ş.m.

  Bu önüm zümrüd, suwotularyň häsiýetli ysy bar, düzüminde ýokary belok, az ýag, şeker az, az mukdarda ýylylyk we baý witamin, mineral elementleriň artykmaçlyklary bar. Hlorella hlorofillere baý we hlorellanyň ösüş faktorlary (CGF), her dürli aminokislotalar bilen, ösüş zerurlyklaryny doly kanagatlandyryp biler we adam, haýwanlar sagdyn iýmitlerde we işleýän iýmit meýdanlarynda giňden ulanylýan ýeke öýjükli belogyň gowy çeşmesidir. , giň bazary bar.
 • OEM ODM Certified Organic Spirulina Tablets 500mg 1000mg etc.

  OEM ODM kepillendirilen organiki spirulina planşetleri 500mg 1000mg we ş.m.

  Spirulina, 100% gidroksidi doly saglyk iýmitidir, ol adam bedeni tarapyndan talap edilýän 46 möhüm iýmitiň hemmesini öz içine alýar Saglyk iýmiti hökmünde Spirulina goşundy hökmünde köpler üçin ilkinji saýlawdyr. Spirulinada wegetarian dietasynda ýetmezçilik edýän baý ösümlik belogy (60 ~ 70%,), köp witaminler (B 12 witamini) bar. Onda köp sanly minerallar bar (demir, kaliý, magniý natriý, fosfor, kalsiý we ş.m.), öýjükleri goraýan Beta-karotiniň köp mukdary (käşirden 5 esse, ysmanakdan 40 esse köp), ýokary mukdarda gamma-Linolein kislotasy (holesterini azaldyp we ýürek keselleriniň öňüni alyp biler) .Millionlarça adam bu gök-ýaşyl suwotulary dünýäde ulanýar we gün-günden köpelýär Gözlegler adamlara süýji keselinden başlap, keselleri bejermäge kömek edýändigi ýüze çykýar. depressiýa.
 • OEM ODM Certified Organic Spirulina tablets Capsule Softgel Powder etc.

  OEM ODM kepillendirilen Organiki Spirulina planşetleri Kapsula Softgel Poroşok we ş.m.

  Spirulina tozy, spreý guratmak, barlamak we dezinfeksiýa etmek arkaly täze spirulinadan ýasalýar. Reňki goýy ýaşyl. Şu wagta çenli tapylan iň ýokumly we deňagramly tebigy iýmit goşundysydyr. Adamyň gündelik durmuşy üçin zerur belogy öz içine alýar we belogyň aminokislotasy gaty deňagramly we beýleki iýmitlerden almak aňsat däl. Adamyň siňdirilmegi we siňdirilmegi 95% -e çenli ýokarydyr.
 • OEM ODM Certified Organic Chlorella Tablet Capsule Softgel Powder etc.

  OEM ODM kepillendirilen organiki hlorella planşet kapsulasy Softgel tozy we ş.m.

  Hlorella bir öýjükli ýaşyl suwotular, bu hlorofita maşgalasynyň bir bölegidir. Hlorella käşirde tapylan beta karotiniň mukdaryndan on esse köpdür we belli ösümliklerden has ýokary hlorofil mukdaryna eýe. Bu suwotular B12 witamine we beýleki B witaminlerine baýdyr. Bedeniň toksinlerini netijeli süzmegine kömek etmek, bedenimizde aýlanýan we immunitetimizi güýçlendirýän gan öýjüklerini gurmaga kömek edýän gan akymynyň agyr metallar bilen baglanyşygy üçin saglyga ep-esli peýdasy bar. Tebigy döwülen öýjük diwary hlorella beloklara, witaminlere, minerallara, Hlorellanyň ösüş faktoryna we beýleki peýdaly maddalara baýdyr, wegetarian üçin ene tebigatynyň hödürleýän zatlaryndan deňagramly iýmitleri almak üçin iň oňat seçimdir.