page_banner

GMP zawody

GMP kepillendirilen ussahanasy

2005-nji ýyldan bäri Patyşa Dnarmsa çig maldan taýýar önümlere çenli her bir baglanyşygy özleşdirmek üçin Fuzhou we Danzhououda saglyk iýmit ussahanalaryny, GMP ussahanalaryny, gaty / suwuk içgi ussahanalaryny we gazyp alyş önümleri ussahanalaryny yzygiderli döretdi. King Dnarmsa, GMP standartlaryna laýyk gelýän 100,000 klasa çenli howany arassalaýan häzirki zaman önümçilik ussahanalaryna eýedir. ISO9001: 2015, HACCP, BRC, GMP şahadatnamalary we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň FDA hasaba alnyşy geçdi.

Spirulina, Hlorella önümleri HALAL halal iýmit, Koşer ýewreý iýmiti, EUewropa Bileleşiginiň organiki önümleri we NOP organiki önümi, fermadan stoluň başyna azyk howpsuzlygyny üpjün edýän şahadatnamalary alýar. Aýratyn-da, saglyk iýmit ussahanalarynda suwotulary çykarmak, spora öýjükleri bar. - diwar döwmek, ultramikro-pulwerizasiýa, gaty kapsulalar, ýumşak gaplar, poroşoklar we granulalar.

1618829263771_0.jpg_w540
1618829306306_0.jpg_w540
1618829281569_0.jpg_w540

GMP ussahanasy

King Dnarmsa, Fujian welaýatynyň Fuqing şäherinde 2000 inedördül metr suwotulary gaýtadan işlemek ussahanasyna eýelik edýär. GMP standart ussahanasyna laýyklykda guruldy we Spirulina we Hlorellany çuňňur gaýtadan işlemek üçin saglyk iýmit GMP ussahanasynyň şahadatnamasyndan geçdi.

1621246316319_0.jpg_w720
1621246665495_0.jpg_w720

Gazyp almak ussahanasy

King Dnarmsa, GMP standart ussahanasyna laýyklykda gurlan Hainan welaýatynda 1000 inedördül metr gök spirulina (fikosýanin) ussahanasyna eýelik edýär. Fikosýanin poroşokynyň ýyllyk önümçiligi 30 tonna.