page_banner

Biz hakda

Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd.

Biz kim

Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd. 1995-nji ýylda esaslandyryldy. Ylmy gözleg we ösüş, mikroelga biotehnologiýasy gözleg we ösüş, mikroelga ekerançylygy, mikroelga önümleri çuňňur gaýtadan işlemek we içerde we daşary ýurtlarda önüm satuwy bilen toplumlaýyn ýokary tehnologiýaly kärhana. Patyşa Dnarmsa 1 million inedördül metr meýdany bolan ýedi sany tohum bazasy, suwotular instituty we suwotu önümleri - çuňňur gaýtadan işlemek ussahanasy bar. Birnäçe ýyllap ösdürip ýetişdirenimizden soň, spirulina tabletleri, Hlorella tabletkalary, spirulina fikosýanin, polisakaridler, suwotularyň süýji süýjüleri, suwotularyň gaty içgisi we beýleki görnüşli spirulina mikroelga çuňňur gaýtadan işleýän önümler, ýyllyk spirulina we her dürli mikroelga önümleri öndürilýär. 2000 tonnadan gowrak.

King Dnarmsa ýokary tehnologiýaly kompaniýa hökmünde 7000 inedördül metr suwotularyň önümlerini - Fuking şäherinde çuňňur gaýtadan işleýän ussahanany esaslandyrdy. Bizde awtomatiki elek, goşa zyňylýan mikser, awtomatiki planşet ýasamak, awtomatiki kapsula doldurmak, awtomatiki gaplamak we lazer kodlamak ýaly ösen enjamlar bar. 2010-njy ýyldan başlap, 2008-nji ýyldaky halkara hil ulgamy we GMP standart ussahanasy şahadatnamasy ýaly ISO9001 şahadatnamalaryny tabşyrdyk.

1621246316319_0.jpg_w720
1621246665495_0.jpg_w720

Näme üçin bizi saýlamaly?

Güýçli iş güýji, ajaýyp köpeltmek tehnologiýasy, berk ylmy gözlegler we terbiýe bilen King Dnarmsa elmydama sarp edijilere ýokary hilli, ygtybarly önümler we hyzmat berýär. ABŞ, Europeanewropa Bileleşigi, Kanada, Russiýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa ýaly 60-dan gowrak ýurda we sebitde ýokary hilli önümleri bilen satyldy. King Dnarmsa Hytaýda spirulina önümlerini esasy eksport edýänleriň birine öwrüldi we şol bir pudakda iň uly öndürijilerden biridir.

Saglyk hiliň ähli taraplaryndan we aç-açanlyk her bir berk ynamdan gelýär. Patyşa Dnarmsa her kimiň sagdyn bolmagy we buýsanmagy üçin azyk işiniň başlangyç ýüregini goldaýar.