XDZ
XDZ-2
XDZ-3

önüm

has köp >>

biz hakda

Bv6VvDGKSfisoy014PQsfA

näme edýäris

“Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd.” 1995-nji ýylda esaslandyryldy. Bu ylmy gözleg we ösüş, mikroelga biotehnologiýasy gözleg we ösüş, mikroelga ekerançylygy, mikroelga önümleri çuňňur gaýtadan işlemek we içerde we daşary ýurtlarda önüm satuwy bilen birleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana. Patyşa Dnarmsa 1 million inedördül metr meýdany bolan ýedi sany tohum bazasy, suwotular instituty we suwotu önümleri - çuňňur gaýtadan işlemek ussahanasy bar.

has köp >>
Köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Biz bilen habarlaşyň
 • Health

  Saglyk

  Saglyk hiliň ähli taraplaryndan we aç-açanlyk her bir berk ynamdan gelýär. Patyşa Dnarmsa her kimiň sagdyn bolmagy we buýsanmagy üçin azyk işiniň başlangyç ýüregini goldaýar.

 • cultivation

  ösdürip ýetişdirmek

  Ekerançylyk fermalarymyz şäher ýerlerinden uzakda. Fermerleriň töwereginde agyr senagat we oba hojalygy ýok. Şonuň üçin önümlerimiz pestisidlerden, gerbisidlerden we beýleki toksinlerden azatdyr.

 • company

  kompaniýasy

  King Dnarmsa ýokary tehnologiýaly kompaniýa hökmünde 7000 inedördül metr suwotularyň önümlerini - Fuking şäherinde çuňňur gaýtadan işleýän ussahanany esaslandyrdy.

amaly

 • 1995

  Biziň kompaniýamyz 1995-nji ýylda döredildi.

 • 26

  26 ýyl tejribe.

 • 60

  60-dan gowrak ýurt we sebit.

 • 1000000

  Meýdany 1 million inedördül metr.

habarlar

Hlorella C witamini goşundylaryny kabul etmegiň peýdalary näme?

Hlorella C witamini goşundylaryny kabul etmegiň peýdalary näme? Hlorella gowy zat. Hlorella c witamini Birinjiden, bu tebigy, doly ygtybarly goşundy we saglygyňyza köp oňyn peýdalary görkezýändigi görkezildi. Deňiz ösümliklerinden çykýan Hlorella ...
has köp >>

Doly goşundy - Güneşli iýmit hlorella

Doly goşundy - Güneşli iýmit hlorella güneşli iýmitlenýän öýjükler (SCC), gazylyp alnan, gaýtadan işlenen we zäherli öýjükli galyndylara tolgundyryjy täze, zäherli däl alternatiwdir. a ...
has köp >>